THÔNG TIN VỀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC XẾP LỚP HỌC PHẦN

Danh sách xếp lớp: Xem tại đây

Trong trường hợp sinh viên chưa có tên trong danh sách này, liên hệ cô Vũ Hải Yến: 0983.626.855 để dược hỗ trợ.

Avatar Mobile
Menu Chính x