THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2021.

Tải về

Avatar Mobile
Menu Chính x