Sinh viên “Chủ động xem giờ” đến nhập học

XEM TRƯỚC SỐ LƯỢNG SINH VIÊN NHẬP HỌC TẠI MỖI BUỔI
👉Trên ứng dụng “Hồ sơ SV” của thí sinh đã cập nhật tính năng cho phép xem số lượng đăng kí nhập học tại mỗi buổi nhập học.
👉Trung bình mỗi buổi, Nhà trường có thể nhập học khoảng 500 thí sinh sẽ không ùn tắc, nếu nhiều hơn có thể bạn phải chờ đợi.
👉Thí sinh có thể xem trước số lượng đăng kí và đổi ngày nhập học cho phù hợp để tránh ùn tắc và chờ đợi lâu.
👉Hiện tại buổi sáng đầu tiên (06/9) đang có hơn 800 thí sinh nhập học.
💝 Hẹn gặp bạn ở ICTU!
Sinh viên "Chủ động xem giờ" đến nhập học - 16/06/2024
Avatar Mobile
Menu Chính x