NGÀNH KINH TẾ SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH: 7310112

Được trang bị kiến thức của các công nghệ số dẫn đầu xu thế thời đại số như AI, IoT, BigData, BlockChain,... để áp dụng giải quyết yêu cầu công việc trong Kinh tế, quản trị, quản lý; cử nhân Kinh tế số có khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và các kỹ năng dẫn dắt để chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp; Có khả năng tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp, hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực doanh nghiệp số, số hóa doanh nghiệp, tài chính số và kinh doanh số

ƯU ĐIỂM NGÀNH HỌC

Trở thành nguồn nhân lực chính của nền Kinh tế số, đóng góp 12 tỷ đô năm 2019, dự kiến 43 tỷ đô vào năm 2025 cho nền Kinh tế cả nước.

Vận hành, khai thác các công cụ quản trị và kinh doanh một cách tự động trên nền tảng trực tuyến. Điều khiển hoạt động cả doanh nghiệp chỉ qua 1 Click chuột.
Phù hợp với sự xuất hiện và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nắm bắt và thích nghi với xu hướng chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại số.

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Đào tạo các cử nhân Kinh tế số, trở thành “nguồn nhân lực số” của quốc gia để trực tiếp tham gia vận hành và phát triển nền kinh tế số.
Có năng lực làm chủ các thiết bị công nghệ số trong quá trình tương tác với các hoạt động kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số.
Có khả năng thích ứng cao với môi trường và những tiền bố khoa học công nghệ mới.
Ngành kinh tế số là ngành học bao gồm cả 2 phần kiến thức: Kiến thức công nghệ số và kiến thức kinh tế. Kiến thức công nghệ số là kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế. Kiến thức kinh tế là kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế số có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Cán bộ, chuyên viên làm việc tại bộ phận của các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hoặc liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số, số hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp số hóa, tài chính số và kinh doanh số.
- Làm việc trong doanh nghiệp số, triển khai các giải pháp số hóa doanh nghiệp.
- Trở thành các chuyên gia lập dự án và lập kế hoạch về chuyển đổi số, an toàn và bảo mật thông tin kinh tế tại các Bộ, Ngành, các ngân hàng, các công ty tài chính.

- Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu
- Chuyên gia quản lý thương mại, quản lý hệ thống kinh doanh trực tuyến, quản lý kênh phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất, các tập đoàn kinh tế.
- Chuyên gia hoặc quản lý các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kinh doanh trên nền tảng số
- Chuyên gia quản trị website cho các tổ chức, doanh nghiệp.

- Cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, sở ban ngành có lĩnh vực hoạt động về chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử nói riêng và kinh tế nói chung.
- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo kinh tế số, tài chính số, kinh doanh số.

Phương thức tuyển sinh

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • C01: Toán, Văn, Lý
  • C14: Toán, Văn, GDCD
  • D01: Toán, Văn, Anh 

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Hotline: Bộ phận tuyển sinh: (0208) 390 1828 - Cán bộ tư vấn: 0981336628 - 0981336629

Email: Bộ phận tuyển sinh: tuyensinh@ictu.edu.vn - Cán bộ tư vấn: ntthoa@ictu.edu.vn; nthhanh@ictu.edu.vn; nntuan@ictu.edu.vn

Website: tuyensinh.ictu.edu.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG, TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG