NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ : 7480104

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦ

ĐĂNG KÝ NGAY

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý và điều hành các phần mềm ứng dụng. Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của một chuyên gia tư vấn về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.
Sinh viên ngành Hệ thống thông tin được tham gia vào các nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu như: Hệ thống xử lý hình ảnh, hệ thống xử lý âm thanh, các hệ thống nhận dạng, hệ thống thông minh và các hệ hỗ trợ ra quyết định.
Ngành Hệ thống thông tin được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức về hệ thống thông tin để phục vụ sự nghiệp đổi mới, cải cách hành chính, quản trị kinh doanh và dịch vụ.

Mục tiêu đào tạo

Tiếp cận, quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; xây dựng các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu thông dụng và các ứng dụng thông minh.

Định hướng đào tạo

Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế, cài đặt, vận hành và phát triển các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu; về trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu.

Doanh nghiệp đối tác

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên gia phân tích thiết kế hệ thống

Thực hiện khảo sát, đưa ra các biểu đồ phân tích và các thiết kế chi tiết của một ứng dụng thực.

Lập trình viên

Tạo ra các ứng dụng thông minh và các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu

Nhân viên công nghệ thông tin

Sử dụng các phần mềm để cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin tại các công ty, cơ quan, tổ chức.

Phương thức tuyển sinh

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

A00: Toán, Lý, Hóa 
C01: Toán, Văn, Lý
C14: Toán, Văn, GDCD
D01: Toán, Văn, Anh 

ĐĂNG KÍ

ĐĂNG KÍ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGÀNH HỌC

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG, TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Hotline: Bộ phận tuyển sinh: (0208) 390 1828 - Cán bộ tư vấn: 0981336628 - 0981336629

Email: Bộ phận tuyển sinh: tuyensinh@ictu.edu.vn - Cán bộ tư vấn: ntthoa@ictu.edu.vn; nthhanh@ictu.edu.vn; nntuan@ictu.edu.vn

Website: tuyensinh.ictu.edu.vn