Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2022 như sau:

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2022 - 31/03/2023

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo hệ ĐHCQ năm 2022 - 31/03/2023

Ghi chú: Ngưỡng điểm trên đã bao gồm điểm đối tượng và khu vực ưu tiên.

Avatar Mobile
Menu Chính x