Không gian học tập sáng tạo

Mô hình học tập trải nghiệm thông qua phòng Thực hành đang được áp dụng tại nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới và ngay tại các trường đại học của Việt Nam.
👱‍♀️Tại ICTU, có một nơi bạn có thể đóng vai làm Chủ tịch tập đoàn, Giám đốc, Trợ lý, Thư ký, Chuyên viên Marketing, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên chăm sóc khách hàng… và trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng, ứng dụng các phần mềm, nền tảng công nghệ thông tin vào xử lý công việc liên quan tới lĩnh vực kinh tế và quản trị. Nơi đó chính là CÔNG TY GIẢ LẬP!
👩‍💼Tại đây, sinh viên học các nhóm ngành kinh tế và quản trị được trải nghiệm và thực hành các vị trí công việc trong một doanh nghiệp thực tế.
🧑‍💼Công ty giả lập được phân chia thành các bộ phận, phòng, ban phục vụ không gian thực hành của các chương trình đào tạo:
👨‍🏫Quản trị kinh doanh số
👨‍🏫 Quản lý Logistic và chuỗi cung ứng
👨‍🏫 Quản trị văn phòng
👨‍🏫 Thương mại điện tử
👨‍🏫 Marketing số
🧑‍💻Với không gian được phân chia logic và linh hoạt, văn phòng công ty giả lập mô phỏng các tình huống thực tế sẽ xảy ra tại các công ty, cơ quan nhà nước tạo trải nghiệm sát thực giúp sinh viên nhận diện, rèn luyện tư duy, kỹ năng xử lý, ứng biến với các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp.
👨‍💻Ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin kết hợp hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị trang bị vững kiến thức và kỹ năng sẵn sàng với thị trường tuyển dụng trong thời đại số.
        Không gian học tập sáng tạo - 16/06/2024      Không gian học tập sáng tạo - 16/06/2024      Không gian học tập sáng tạo - 16/06/2024
Avatar Mobile
Menu Chính x