05 KHÓA HỌC NHẬP MÔN CHO SINH VIÊN K20

Thời gian: Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 22/9/2021

Lịch học có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế, sinh viên cần liên lạc với Giáo viên chủ nhiệm để nhận lịch nếu không thể tham gia lớp học

 1. DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: KHÓA HỌC KHÁM PHÁ THẾ GIỚI IT

– Khóa học dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo dưới đây:

 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thông tin Chất lượng cao
 • Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật phần mềm KNU
 • Khoa học máy tính
 • An toàn thông tin
 • Hệ thống thông tin
 • Mạng máy tính và truyền dữ liệu

Danh sách sinh viên được tham dự khóa học này: Xem tại đây!

– Thời gian: 8h00, ngày 09/9/2021: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch học tập, chia lớp.

– Giảng viên: Nguyễn Quang Hiệp; Phạm Thị Liên; Nguyễn Thu Phương; Dương Thị Quy; Nguyễn Kim Sơn; Nguyên Thị Oanh.

– Lớp lý thuyết: 01 lớp – Tại: C5. 106  (ID: 923 257 7468;  Passcode: ictu12345)

– Lớp thực hành: chia 6 lớp –  Tại các phòng: C4.302 (ID: 318 147 3501;  Passcode: ictu12345); C4.303 (ID: 536 886 5362;  Passcode: ictu12345); C5.106 (ID: 713 844 6236;  Passcode: ictu12345) ; C6.403 (ID: 781 507 7213;  Passcode: ictu12345); C6.607 (ID: 810 565 6281;  Passcode: ictu12345).

 

TIẾT/NGÀY

10/9 13/9 14/9 15/9 16/9 20/9 21/9 22/9

2-4

(7h40-10h30)

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Giảng viên 6 GV 6 GV 6 GV 6 GV 6 GV 6 GV

Nếu sinh viên không thể tham gia lớp học trên zoom thì tham gia vào lớp trên classroom theo link và password sau:

Lớp 1: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI IT-1

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzY2MDA4NDg2?cjc=h4wj3og

Pass: h4wj3og

Lớp 2: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI IT-1

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzcxODU1NTYw?cjc=q5vm5wk

Pass: q5vm5wk

2. DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN: KHÓA HỌC SÁNG TẠO NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI

– Khóa học dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo dưới đây:

 • Thiết kế đồ họa
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Công nghệ truyền thông

– Thời gian : 8h00, ngày 09/9/2021:: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch học tập, chia lớp.

– Giảng viên: Lã Thùy Linh; Nguyễn Hải Anh; Đỗ Thị Bích Loan; Trương Thị Phương; Nguyễn Tú An; Đỗ Thị Phượng, Phan Thị Cúc, Tạ Thị Thảo; Dương Thị Thúy Nga; Trần Nguyễn Duy Trung; Phạm Thị Ngọc Anh; Trịnh Ngọc Hà; Nguyễn Quang Minh.

– Lớp lý thuyết: 01 lớp – Tại: C5. 201 (ID: 337 096 0487;  Passcode: ictu12345).

– Lớp thực hành: chia 3-4 lớp, mỗi giảng viên phụ trách 1 lớp, dùng chức năng breakout zoom.

 

TIẾT/NGÀY

10/9 13/9 14/9 15/9 16/9 20/9 21/9 22/9

2-4

(7h40-10h30)

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Lý thuyết;

Thực hành

Chấm sản phẩm

Giảng viên 4 GV 4GV 4GV 4GV 4GV 4GV

– Nếu sinh viên không thể tham gia lớp học trên zoom thì tham gia vào lớp trên classroom theo link và password sau:

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzY2MDA4NzA3?cjc=kcji3n5

Pass: kcji3n5

3. DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ: KHÓA HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

– Khóa học dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo dưới đây:

 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản)
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (cho thị trường Nhật Bản)
 • Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh

Danh sách sinh viên được tham dự khóa học này: Xem tại đây!

– Thời gian 8h00, ngày 09/9/2021:: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch học tập, chia lớp.

– Giảng viên: Đặng Văn Ngọc; Trần Văn Dũng; Trần Xuân Trọng; Đào Tô Hiệu

– Lớp lý thuyết: 01 lớp – Tại: C5. 202 (ID: 720 935 7784;  Passcode: ictu12345).

– Lớp thực hành: chia 4 lớp – Tại:  C5.208 (ID: 675 457 9096;  Passcode: ictu12345); C5.301 (ID: 998 074 7660;  Passcode: ictu12345); C6.PM307 (ID: 364 554 2733;  Passcode: ictu12345)

TIẾT/NGÀY

10/9 13/9 14/9 15/9 16/9 20/9 21/9 22/9

2-4

(7h40-10h30)

Lý thuyết Lý thuyết Thực hành Thực hành Thực hành Thực hành Thực hành

Thực hành

Giảng viên Đặng Văn Ngọc Đặng Văn Ngọc 04 GV 04 GV 04 GV 04 GV 04 GV

04 GV

– Nếu sinh viên không thể tham gia lớp học trên zoom thì tham gia vào lớp trên classroom theo link và password sau:

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzcxODQ5OTUw?cjc=aewkd2m

Pass: aewkd2m

4. DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG: KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH QUA INTERNET BẰNG SMART PHONE

– Khóa học dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo dưới đây:

 • Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Công nghệ Kỹ thuật máy tính
 • Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản)
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Danh sách sinh viên được tham dự khóa học này: Xem tại đây!

– Thời gian: 8h00, ngày 09/9/2021:: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch học tập, chia lớp.

– Giảng viên: Vũ Chiến Thắng, Phạm Thành Nam, Đoàn Ngọc Phương, Nguyễn Thanh Tùng

– Lớp lý thuyết: 01 lớp – Tại: C5. 205 (ID: 259 753 2031;  Passcode: ictu12345)

– Lớp thực hành: chia 2 lớp, dùng 1 tài khoản zoom

 

TIẾT/NGÀY

10/9 13/9 14/5 15/9 16/9 17/9 20/9 21/9 22/9

2-4

(7h40-10h30)

Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Thực hành Thực hành Thực hành Thực hành Thực hành
Giảng viên 1 GV 1 GV 1 GV 1 GV 1 GV 1 GV 1 GV 1 GV

1 GV

Vũ Chiến Thắng Vũ Chiến Thắng Phạm Thành Nam Đoàn Ngọc Phương Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

– Nếu sinh viên không thể tham gia lớp học trên zoom thì tham gia vào lớp trên classroom theo link và password sau:

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzc0NDQwNDUy?cjc=rdlxily

Pass: rdlxily

5. DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ: KHÓA HỌC BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

– Khóa học dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo dưới đây:

 • Thương mại điện tử
 • Marketing số
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị văn phòng
 • Kinh tế số

Danh sách sinh viên được tham dự khóa học này: Xem tại đây!

– Thời gian: 8h00, ngày 09/9/2021:: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt sinh viên, thông báo kế hoạch học tập, chia lớp.

– Giảng viên: Đàm Thị Phương Thảo, Lê Thị Hằng

– Lớp lý thuyết: 01 lớp – Tại: C5. 206 (ID: 990 659 7921;  Passcode: ictu12345)

– Lớp thực hành: chia 2 lớp  – Tại:  Sân bãi 4 (ID: 667 510 7731;  Passcode: ictu12345).

TIẾT/NGÀY

10/9 13/9 14/9 15/9 16/9 20/9 21/9 22/9

2-4

(7h40-10h30)

Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết

Lý thuyết

Giảng viên 2 GV 2 GV 2 GV 2 GV 2 GV 2 GV 2 GV

2 GV

– Nếu sinh viên không thể tham gia lớp học trên zoom thì tham gia vào lớp trên classroom theo link và password sau:

Link: https://classroom.google.com/c/MzkzMzc0NDQyMTUz?cjc=7uemy7p

Pass: 7uemy7p

 

Avatar Mobile
Menu Chính x