TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

ĐĂNG KÝ NGAY

MÃ : 7480202

TRANG CHỦ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành An toàn thông tin có khả năng thiết kế cài đặt và quản trị hệ thống mạng, chuyên sâu về An toàn thông tin… 
Trang bị khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau, phát triển và triển khai các ứng dụng trên môi trường mạng, cải tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực thuộc ngành An toàn thông tin.

  KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU

- Kiến thức nền tảng về máy tính và hệ thống mạng 
- Kiến thức nền tảng về an toàn an ninh thông tin
- Các ngôn ngữ lập trình và quy trình phát triển phần mềm
- An toàn an ninh thông tin cho quản trị hệ thống thông tin
- Điều tra tội phạm thông tin 
- Phân tích và đánh giá hệ thống với xâm nhập giả định
- Xử lý sự cố xâm nhập hệ thống
- Phát triển phần mềm đảm bảo an toàn thông tin
- Kiểm tra khả năng an toàn an ninh thông tin
Bùi Công Minh Hoàng
Cựu sinh viên K13 ATTT
 Chuyên viên cao cấp Giám sát và kiểm soát vận hành ANTT, tại Bộ phận An ninh thông tin, ngân hàng Techcombank, Hà Nội.
Triệu Chung Đức,
Cựu sinh viên K14ATTT.
 Kỹ sư An toàn bảo mật Trung tâm điều hành IT
Công ty công nghệ thông tin VNPT

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chuyên viên thiết kế và đảm bảo an toàn cho các hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… 

Chuyên viên quản trị an ninh mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp; cán bộ quản lý phân tích, thiết kế, lập trình dự án trong các công ty phần mềm; 
Chuyên viên An toàn thông tin có khả năng phân tích, ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin lớn trong các cơ quan, doanh nghiệp.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

Hình thức xét tuyển đơn giản
Tỷ lệ trúng tuyển cao
Giảm áp lực thi cử
  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • C01: Toán, Văn, Lý
  • C14: Toán, Văn, GDCD
  • D01: Toán, Văn, Anh 

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

ĐĂNG KÍ

ĐĂNG KÍ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGÀNH HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Hotline: Bộ phận tuyển sinh: (0208) 390 1828 - Cán bộ tư vấn: 0981336628 - 0981336629

Email: Bộ phận tuyển sinh: tuyensinh@ictu.edu.vn - Cán bộ tư vấn: ntthoa@ictu.edu.vn; nthhanh@ictu.edu.vn; nntuan@ictu.edu.vn

Website: tuyensinh.ictu.edu.vn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG, TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG