Các nhóm ngành đào tạo

Các nhóm ngành đào tạo - 02/03/2024  

 

LIÊN KẾT QUỐC TẾ – CHẤT LƯỢNG CAO

7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế
7480201_CLC Công nghệ thông tin chất lượng cao
7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU
Các nhóm ngành đào tạo - 02/03/2024 NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7480201 Công nghệ thông tin
7480202 An toàn thông tin
7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
7480104 Hệ thống thông tin
7480101 Khoa học máy tính (AI and Big Data)
7480103 Kỹ thuật phần mềm
7480108 Kỹ thuật máy tính
Các nhóm ngành đào tạo - 02/03/2024  

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SỐ

7510301 Kỹ thuật điện, điện tử
7520119 Cơ điện tử
7510303 Tự động hóa
7510302 Điện tử – viễn thông
7510212 Công nghệ ôtô
7510302_V Vi mạch bán dẫn
Các nhóm ngành đào tạo - 02/03/2024  

 

 

NHÓM NGÀNH MỸ THUẬT – TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

7320106 Công nghệ truyền thông
7210403 Thiết kế đồ họa
7320104 Truyền thông đa phương tiện
Các nhóm ngành đào tạo - 02/03/2024  

 

NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ SỐ

7310109 Quản trị kinh doanh số
7340122 Thương mại điện tử
7340122_TD Marketing số
7340406 Quản trị văn phòng
7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng
Avatar Mobile
Menu Chính x