Các nhóm ngành đào tạo

LIÊN KẾT QUỐC TẾ – CHẤT LƯỢNG CAO

Các nhóm ngành đào tạo - 03/10/2023

 

 

7480201_QT            Công nghệ thông tin quốc tế

7480201_CLC          Công nghệ thông tin chất lượng cao

 

 

 

 

 

NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nhóm ngành đào tạo - 03/10/2023

 

7480201       Công nghệ thông tin

7480202       An toàn thông tin

7480102       Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

7480104       Hệ thống thông tin

7480101       Khoa học máy tính

7480103       Kỹ thuật phần mềm

7480108       Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

 

 

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SỐ

Các nhóm ngành đào tạo - 03/10/2023

 

7510301       Kỹ thuật điện, điện tử

7520119       Cơ điện tử 

7510303       Tự động hóa

7510302       Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

7510212       Công nghệ ôtô 

7520212       Kỹ thuật hình ảnh y học

 

 

 

NHÓM NGÀNH MỸ THUẬT – TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

Các nhóm ngành đào tạo - 03/10/2023

 

 

7320106     Công nghệ truyền thông

7210403     Thiết kế đồ họa

7320104     Truyền thông đa phương tiện

 

 

 

 

 

 

NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ SỐ

Các nhóm ngành đào tạo - 03/10/2023

 

 

7310109              Quản trị kinh doanh số

7340122              Thương mại điện tử

7340122_TD       Marketing số

7340406              Quản trị văn phòng

7340405              Tin học kinh tế

 

 

 

 

 

Avatar Mobile
Menu Chính x