Các nhóm ngành đào tạo

Các nhóm ngành đào tạo - 16/06/2024  

 

LIÊN KẾT QUỐC TẾ – CHẤT LƯỢNG CAO

7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế
7480201_CLC Công nghệ thông tin chất lượng cao
7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU
Các nhóm ngành đào tạo - 16/06/2024 NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7480201 Công nghệ thông tin
7480202 An toàn thông tin
7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
7480104 Hệ thống thông tin
7480101 Khoa học máy tính (AI & Big Data)
7480103 Kỹ thuật phần mềm
7480108 Kỹ thuật máy tính
Các nhóm ngành đào tạo - 16/06/2024  

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SỐ

7510301 Kỹ thuật điện, điện tử
7520119 Cơ điện tử
7510303 Tự động hóa
7510302 Điện tử – viễn thông
7510212 Công nghệ ôtô
7510302_V Vi mạch bán dẫn
Các nhóm ngành đào tạo - 16/06/2024  

 

 

NHÓM NGÀNH MỸ THUẬT – TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

7320106 Công nghệ truyền thông
7210403 Thiết kế đồ họa
7320104 Truyền thông đa phương tiện
Các nhóm ngành đào tạo - 16/06/2024  

 

NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ SỐ

7310109 Quản trị kinh doanh số
7340122 Thương mại điện tử
7340122_TD Marketing số
7340406 Quản trị văn phòng
7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng
Avatar Mobile
Menu Chính x