Các nhóm ngành đào tạo

NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

 

7480201        Công nghệ thông tin

7480201_A    An toàn thông tin

7480201_M   Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

7480201_H   Hệ thống thông tin

7480101        Khoa học máy tính

7480101_T   Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn

7480103        Kỹ thuật phần mềm

 

 

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SỐ

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

7520119       Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot

7520119_R   Kỹ thuật cơ điện tử và robot

7510303       Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510302       Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

7510212       Công nghệ ôtô và giao thông thông minh

7510212_C   Công nghệ ôtô 

7480108       Công nghệ kỹ thuật máy tính

7520212       Kỹ thuật y sinh

 

 

 

NHÓM NGÀNH MỸ THUẬT – TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

 

 

7320106     Công nghệ truyền thông

7320106_T Truyền thông doanh nghiệp số

7210403     Thiết kế đồ họa

7320104     Truyền thông đa phương tiện

 

 

 

 

 

 

NHÓM NGÀNH KINH TẾ – QUẢN TRỊ SỐ

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

 

 

7310109              Kinh tế số

7310109_Q         Quản trị kinh doanh số

7340122              Thương mại điện tử

7340122_TD       Marketing số

7340406              Quản trị văn phòng

7340405              Hệ thống thông tin quản lý

 

 

 

 

LIÊN KẾT QUỐC TẾ – CHẤT LƯỢNG CAO

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

 

 

 

7480201_CLC          Công nghệ thông tin

7480103_KNU          Kỹ thuật phần mềm

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Các nhóm ngành đào tạo - 30/09/2022

7510212_JAP        Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh

7510301_JAP        Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

7520119_JAP        Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot

7510303_JAP        Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7480108_JAP        Công nghệ kỹ thuật máy tính

Avatar Mobile
Menu Chính x