TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CÁC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO

Nhóm ngành
 Công nghệ thông tin
Nhóm ngành
Công nghệ - Kỹ thuật
Nhóm ngành
Mỹ thuật - Truyền thông báo chí

Chương trình đào tạo cho thị trường Nhật Bản

Nhóm ngành
 Kinh tế - Quản trị

 Chương trình đào tạo liên kết quốc tế - Chất lượng cao

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - CHẤT LƯỢNG CAO

7480201_CLC          Công nghệ thông tin

Trở về

7480103_KNU          Kỹ thuật phần mềm

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG, TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Hotline: Bộ phận tuyển sinh: (0208) 390 1828 - Cán bộ tư vấn: 0981336628 - 0981336629

Email: Bộ phận tuyển sinh: tuyensinh@ictu.edu.vn - Cán bộ tư vấn: ntthoa@ictu.edu.vn; nthhanh@ictu.edu.vn; nntuan@ictu.edu.vn

Website: tuyensinh.ictu.edu.vn