Đăng ký tư vấn

×

05 nhóm ngành đào tạo

Chi phí học tập

Ước tính chi phí một tháng mà sinh viên phải chi trả khi học tại ICTU

 • 1.500.000 đ

  Học phí

 • 80.000 đ

  Ký túc xá

 • 400.000 - 1.000.000 đ

  Nhà trọ

 • 1.500.000 đ

  Ăn uống

môi trường học tập

BÁO CHÍ NÓI VỀ ICTU

hoạt động của sinh viên

Avatar Mobile
Menu Chính x